Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
ul. Kościuszki 10, 88-300 Mogilno, woj. kuj. - pom.

REJESTRACJA: (0...52) 315 27 28
CENTRALA: (0...52) 315 23 03, (0...52) 315 23 09
SIM: (0...52) 315 24 68

E-mail: spzoz@mogilno.pl


Specyfikacja przetargu na karetke transportowa
Protest i odpowiedz dot. przetargu
Ogloszenie wynikow


ZOZ w Mogilnie działa już od 1973 r. 15 grudnia 1998 r. na jego podstawie powstał SPZOZ. Zadaniem zakładu jest zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej osób zamieszkałych na terenie gminy Mogilno i powiatu mogileńskiego. Zapewniamy opiekę w dni powszednie i święta, oraz w godzinach nocnych, dla potrzebujących posiadamy paliatywny zespół opieki domowej.

Obszar objęty opieką podstawową to mieszkańcy gminy i powiatu mogileńskiego - jest ich ok. 40 tysięcy, opieką specjalistyczną i szpitalną obejmujemy ok. 50 tys. osób. SPZOZ w Mogilnie zatrudnia ok. 430 pracowników. W skład zakładu wchodzą: Szpital Rejonowy w Mogilnie z oddziałami: dla przewlekle chorych i chrób wewnętrznych oraz działem pomocy doraźnej, Szpital Rejonowy w Strzelnie z oddziałami: chrób wewnętrznych, chirurgicznym, ginekologicznym, położniczym i oddziałem dla dzieci oraz działem pomocy dorażnej, Przychodnie Rejonowe w Mogilnie i Strzelnie oraz Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Gębicach, Markowicach, Józefowie, Wylatowie i Wójcinie. Przychodnia Rejonowa w Mogilnie oferuje usługi medyczne codziennie w godz. od 7:00 do 18:00 w podstawowej opiece zdrowotnej, poradni dla dzieci i specjalistycznej opiece zdrowotnej. W przychodni znajdują się poradnie specjalistyczne: poradnia kardiologiczna, chirurgiczna, urologiczna, rehabilitacyjna, neurologiczna, dermatologiczna, diabetologiczna, ortopedyczna, okulistyczna, zdrowia psychicznego, otolaryngologiczna, stomatologiczna, onkologiczna, medycyny pracy oraz poradnia "K". Iniekcje, pomiar ciśnienia krwi, EKG, hydroterapię, spirometrię i zabiegi fizykoterapeutyczne wykonuje się od godz. 7:00 do 18:00. Laboratoria wykonują niezbędne badania i analizy medyczne. Wykonujemy badania USG, Echo serca, EKG wysiłkowe, gastroskopię, badanie Holtera oraz rektoskopie.